preloder

to miejsce stworzone dla dzieci. To społeczność, w której wszyscy razem czujemy się dobrze.

to my wszyscy!

Tutaj każdy uczy się od siebie nawzajem. Mały od dużego, a duży od małego. Nie nudzimy się! Poznajemy świat przez działanie i doświadczanie.

inspirujemy się Korczakiem

Przedszkole zapewnia właściwie przygotowane otoczenie, które wspomaga harmonijny rozwój osobowości dziecka, sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne, szybko i chętnie się uczy. Myśl wychowania w naszym przedszkolu oparta jest na założeniach pedagogiki Korczaka.

Polega ona na: “zaufaniu, ukochaniu, szacunku i porozumieniu z dzieckiem, na dostrzeganiu w dziecku przede wszystkim człowieka (…) na stworzeniu mu warunków do podejmowania możliwie świadomego wysiłku samowychowawczego, aby dorastało do prawdziwego człowieczeństwa.”

Dzieci w naszym przedszkolu zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność w przemyślanym środowisku pedagogicznym przy współpracy z nauczycielem.

Nauczyciel stwarza warunki do podejmowania aktywności i wspierania działań dziecka poprzez:

budzenie ciekawości i zainteresowań dziecka,

rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

formowanie postaw wzajemnej pomocy,

wzmacnianie wiary dzieci we własne siły,

wypracowanie szacunku do porządku i szacunku dla pracy,

wymiana zdolności i umiejętności, chęci niesienia pomocy,

wzajemnego szacunku podczas wspólnych zabaw w grupach zróżnicowanych
wiekowo,

pielęgnowanie postawy odczuwania dobra i piękna otaczającego
świata,

wspólne muzykowanie, sprzyjające nie tylko zamiłowaniu do muzyki, ale wyrabianiu poczucia więzi wspólnotowej, wartości własnego wysiłku, który łączy, rozwija, daje poczucie przynależności w atmosferze zabawy tak bliskiej
działaniu dziecka.

metody nauczania

W pracy z dzieckiem nauczyciele Olimpijczyka stosują elementy opisanych
poniżej metod nauczania.

1. Metoda Carla Orffa – metoda wychowania muzycznego dzieci, poprzez wzajemne przenikanie się muzyki i ruchu, improwizacji muzyczno-ruchowych, śpiew i grę na prostych instrumentach perkusyjnych (bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne), metody intensywnie rozbudzają wyobraźnię i wrażliwość muzyczną.

2. Pedagogika zabawy KLANZY – spontaniczny i przyjemny sposób aktywizowania dzieci poprzez taniec, ruch, pląsy , śpiewy oraz działania praktyczne i artystyczne.

3. Aktywność Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju, poznawanie własnego ciała, wyrównywanie opóźnień w sferze emocjonalnej i społecznej, zdobywanie pewności siebie i bezpieczeństwa w otoczeniu, rozwijanie wzajemnych kontaktów w atmosferze radości i śmiechu.

4. Pedagogika Montessori – uczenie się poprzez działanie, uczenie długotrwałej koncentracji uwagi, zamiłowanie do porządku, stosowanie społecznych reguł i przestrzeganie ich, rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły, szacunek do pracy i porządku,wypracowaniu zamiłowania do ciszy w pracy indywidualnej i zbiorowej, formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy, umiłowanie piękna otaczającego świata.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.