preloder

to miejsce stworzone dla dzieci. To społeczność, w której wszyscy razem czujemy się dobrze.

to my wszyscy!

Tutaj każdy uczy się od siebie nawzajem. Mały do dużego, a duży od małego. Nie nudzimy się! Poznajemy świat przez działanie i doświadczanie.

Zajęcia w nauczaniu początkowym są zintegrowane, tj. wszystkie formy aktywności (np. matematyczne, polonistyczne, plastyczne) występują wspólnie. W wyższych klasach przedmioty łączymy w bloki, np. matematyczno-informatyczny, humanistyczny, artystyczny. Oprócz podstawowych zajęć metodycznych dzieci codziennie uczą się języka angielskiego, a od IV klasy drugiego języka zachodniego. W szkole nauczamy języka hiszpańskiego i niemieckiego. Codziennie wszyscy uczniowie obowiązkowo biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego (w tygodniu 2 razy w-f, 2 razy tenis ziemny, 1 raz basen). Uczniowie mogą korzystać z kół zainteresowań: matematyczno – szachowe, muzyczne, historyczne, plastyczne, przyrodnicze, artystyczne. Wspomagamy dzieci z dysfunkcjami poprzez zajęcia wyrównawcze i ćwiczenia dla dyslektyków. Kochającym sport oferujemy SKS, treningi Teakwoondo, blok sportowo- rekreacyjny Malta Ski. Wszyscy nasi uczniowie korzystają z trzech posiłków przygotowanych i wydawanych przez naszą kuchnię. W szkole Olimpijczycy mogą przebywać od godz. 7:30 do 17:00.

to edukacja włączająca

NOWE!!!!! oferta dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

W naszej szkole i przedszkolu dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  mogą uczęszczać na zajęcia w grupie integracyjnej lub grupie terapeutycznej.
Zespół specjalistów naszego przedszkola (pedagog, neurologopeda , logopeda, pedagog specjalny, ) pragnie wspierać rozwój wszystkich dzieci pracując wspólnie, ujednolicając działania i wspierając rodziców.
Wszyscy specjaliści biorą czynny udział w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz realizują terapię indywidualną i grupową.

INTEGRACJA
Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych jest to obustronny proces zarówno skierowany do dzieci z niepełnosprawnością jak i do ich zdrowych rówieśników.
dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy
dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi
uczą się uważności na potrzeby innych
uczą się szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności

uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić własnymi sukcesami
uczą się rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie, wspólnych negocjacji i wypracowywania obowiązujących wszystkich zasad
uczą się radzenia sobie z emocjami

uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych to również przedszkole dla dzieci zdrowych. Kontakt z rówieśnikami pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić kolegów.

Zapraszamy dzieci z :
* autyzmem
* spektrum autyzmu
* afazją/alalią
* niepełnosprawnością ruchową
* inne (po rozmowie z Dyrektorem placówki)

 

W zależności od zaleceń, potrzeb i możliwości dzieci wspieramy ich rozwój podczas zajęć z:

terapii pedagogicznej
Terapia to takie oddziaływanie na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, które mogą wyeliminować ewentualne niepowodzenia. Zajęcia mają na celu doprowadzenie do określonych zmian w sferze poznawczej lub emocjonalnej dziecka. Po przeprowadzonej na początku roku szkolnego diagnozie nauczyciel ustala indywidualny plan pracy z dzieckiem.

terapii logopedycznej
Zindywidualizowane zajęcia z logopedą odbywają się według potrzeb dziecka ( co wynika z orzeczenia). Logopeda zajmuje się :
usprawnianiem aparatu mowy
niwelowaniem wad wymowy
stymulacją lewopółkulową

terapii neurologopedycznej
Zajęcia z neurologopedą odbywają się raz w tygodniu lub stosownie do potrzeb dziecka; Nerologopeda zajmuje się:
stymulacją orofacjalną
masażem ustno-twarzowym
terapią gryzienia, żucia i połykania
treningiem prawidłowego toru oddechowego

arteterapii
terapia sztuką, polisensoryczne poznawanie świata
zajęcia w oparciu o elementy integracji sensorycznej,: różne faktury, materiały,
tworzenie świata poprzez własne działania artystyczne

wsparcie nauczyciela wspomagającego
Nauczyciel wspomagający towarzyszy dzieciom w trakcie zajęć i zabawy swobodnej. Podpowiada, jeżeli dziecko czuje się zagubione, pomaga rozwiązać problem w grupie, przygotowuje dodatkowe pomoce wizualne i opracowuje indywidualne systemy motywacyjne; odpowiednie do potrzeb psychoedukacyjnych dziecka, dostosowuje środowisko nauczania.

Ze względu na specyfikę zaburzenia dzieci wymagają czasem odpowiedniej organizacji nauczania, która ułatwia pełniejsze uczestnictwo w procesach, jakie zachodzą w przedszkolu. Po diagnozie i poznaniu potrzeb naszego wychowanka przygotowujemy m.in. odpowiednie pomoce wizualne, plany dnia, systemy motywacyjne;

przygotowanie dziecka do dalszej edukacji w szkole integracyjnej lub ogólnodostępnej
Zależy nam na takim przygotowaniu naszych podopiecznych, aby mogli kontynuować edukację w placówce masowej lub w klasie integracyjnej.

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
zajęcia z wykwalifikowanym nauczycielem wychowania fizycznego uwzględniające potrzeby dziecka

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.